Vad är BPH?
Beteende – och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är som namnet anger en beskrivning av hundars mentalitet och personlighet. Den sker på en standardiserad bana där hunden får uppleva olika situationer.
Hundens reaktioner beskrivs och ger sammantaget en uppfattning om hundens mentalitet och personlighet. Föraren, vanligen du som hundägare, går beskrivningsbanan tillsammans med hunden. Inga förkunskaper krävs och du får information längs banan av testledaren medan beskrivaren noterar hundens reaktioner.

Syftet med BPH är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. Den vänder sig till såväl uppfödare som vill få en bild av de hundar som ingår i avelsarbetet som till den enskilda hundägaren som vill lära sig mer om den egna hundens mentala egenskaper. BPH stambokförs och redovisas i SKK Avelsdata och kan användas av special- och rasklubbar för att utvärdera rasers mentala egenskaper.

Beskrivning – inte prov

BPH är just en beskrivning och inte en prov- eller testform. Det betyder att din hund inte får betyg, poäng eller kan vinna priser. Inte heller får hunden beteckningen godkänd/icke godkänd. BPH är en officiell merit och när du och din hund gått BPH noteras beskrivningen som genomförd.

 

Tänderna på Dvärgschnauzer  : Se länk om tänder hos Dvärgschnauzer

Dvärgschnauzerringen

www.dvargschnauzer.se

Gå in under fliken rasen, sedan övrigt hälsa , sedan hittar man tänder.

Bra info .

PRA 

 

PRA, Progressiv Retinal Atrofi är ett gruppnamn för olika typer av PRA som finns inom rasen. Man har idag identifierat och isolerat två typer som kan genbestämmas; PRA A och PRA B. Enligt Optigen i USA som utför testen så tror man att PRA B står för ca 55% av fallen och PRA A för en försvinnande liten del - den tycks i princip vara utrotad.

Optigens test för PRA B släpptes i augusti 2017 och efter ett misstänkt fall i vår kennel 2017 startade vi att testa ett par av våra avelshundar för både PRA A och B. Därefter har vi fortsatt främst med PRA B, som är den vanligaste. Det är ett relativt dyrt test, totalt med veterinärens blodprovskostnad, porto och Optigens avgift kostar PRA B ca 17oo-25ookr .

Vi har idag testat 28 st i vår kennel , vi testar alla innan dom går i avel. Men testet är bara en form , finns många olika varianter av PRA .


PRA antas ärvas recessivt. Det betyder att en valp kan få dubbla anlag och utveckla sjudom först om BÅDE mamman och pappan är anlagsbärare av PRA B.

Optigentested FREE of PRA B
= HOMOZYGOUS WILD TYPE / CLEAR
Om båda föräldrarna är helt FRIA från anlaget, så kan ingen valp bli sjuk i just PRA B och ingen valp kan vara anlagsbärare. Därför räcker det att vi uppfödare undersöker föräldrarna, för då vet vi att valparna också är helt fria.

HETEROZYGOUS for PRA B
Om en hund har fått ETT anlag, från den ena föräldern, kallas detta att hunden är HETEROZYGOT för PRA B. Det innebär INGEN risk för hunden själv, men om den används i avel, måste man veta att partnern är helt FRI från anlaget. En sådan kombination med en FRI förälder kan ALDRIG ge sjuka valpar, men 25% av avkomman bär sannolikt vidare på anlaget.

HOMOZYGOUS for PRA B
Om valpen däremot skulle få dubbla anlag, ett från vardera föräldern, skulle det heta att valpen är HOMOZYGOT för PRA B och sannolikheten för att valpen senare utvecklar sjukdomen är mycket stor. Skulle vi testa valpar och få det resultatet skulle vi välja att avliva valpen. Men generellt testar vi inte valpar, utan vi testar föräldrar. Skulle någon av våra avelshundar få detta resultat så tar vi dem ur avel.


Att bära med sig anlaget betyder alltså ingenting för hunden själv - men om den ska användas vidare i avel BÖR man testa den tilltänkte partnern. Nu när testet existerar och är tillgängligt för alla, så vore det mycket oansvarigt att chansa med en anlagsbärare; faktiskt skulle det kunna bli en diskussion om att man som uppfödare brutit mot SKK:s grundregler.