Vad innebär det att köpa hund med bibehållen avelsrätt ? eller vara Fodervärd.

Här kan man läsa om vad som gäller vid olika avtal . Vi följer SKK avtal.

 

 

 

På fotot , Guran samtalar med en valp

Att köpa valp med bibehållen avelsrätt / Fodervärd 

 

 

Som uppfödare finns inte möjlighet att behålla alla hundar i vårt hem som vi har intresse av att använda i vår avel. Ett sätt att lösa detta på är att sälja lovande valpar med bibehållen avelsrätt. 

Att köpa en valp med bibehållen avelsrätt betyder att du som valpköpare äger valpen men vi har rätt att använda den i avel. Du som köpare betalar halva den normala köpesumman mot att vi får behålla avelsrätten på; en valpkull för tik och för tre parningar för hane. Avtalet gäller fram till att hunden är fem år gammal. Allt är naturligtvis enligt SKKs regler och avtal.

Som köpare av en valp med bibehållen avelsrätt måste du vara införstådd med att tiken kommer att bo hos oss i samband med valpningen och åtta veckor framåt och att hanen måste hållas tillgänglig för parning. Vi står för alla kostnader i samband med parning och valpning. Avelshundarna måste ställas ut .Vi står även för kostnaderna  för de utställningar vi önskar att ni deltar vid. Vi lär er gärna allt om träning och förberedelse inför en utställning, men om intresset inte finns , kan vi istället ta med hunden . Viss förberedelseträning måste så klart alltid göras.

Vi förväntar oss att bli kontinuerligt uppdaterade om hundens utveckling för att kunna utvärdera om hunden är lämplig för avel. Hunden MÅSTE hållas i god kondition. Tikarna bör hälsa på hemma hos oss då och då för att vistelsen hemma hos oss i samband med valpning ska kunna fungera så bra som möjligt. Ju oftare hunden besöker oss desto tryggare kommer hunden att känna sig när den vid valpning ska bo hos oss .

Som fodervärd innebär det att man betalar inga pengar men däremot så vill uppfödaren använda tiken till två valpkullar och avtalet gäller tills tiken uppnått fem år , även här gäller det samma som ovan 8 veckor framåt från valpning som tiken bor hos uppfödaren.

Många ser det som en fördel med att vara foderfamilj med support från uppfödaren under tiden. 

Helfodervärd :

Att vara fodervärd (helfoder)
Du betalar inget för hunden, MEN....
Du betalar vaccinationer och om hunden blir sjuk eller skadad. Du har INTE valet att avliva hunden om du inte har råd om den behöver veterinär, det måste du betala. Samt samråda med uppfödaren/ägaren. Du får själv inte ta viktiga medicinska beslut.
Du SKA hålla hunden i bra hull och musklad
Du SKA sköta päls, klor och allmänvård.
Du SKA sköta tandvård
Du SKA hålla hunden tillgänlig när uppfödaren/ägaren ska hälsotesta, ställa ut, tävla och avla.
Har du en tik SKA du rapportera första löpdagen att hunden löper.
Ett fodervärdskap är ett förtroende mellan fodervärd och uppfödare.
Du får INTE använda hunden i avel under fodervärdsperioden (om inte uppfödaren tillåter detta, plus att då ska du betala hälsotesterna)
Ett fodervärdskap gäller i 7 år, om inte uppfödaren använt sina rättigheter innan eller skriver över hunden tidigare (tikar 2 kullar, hanar 6 kullar med minst 1 överlevande valp).
Om du byter bostadsort efter ingånget avtal, som är längre bort från uppfödaren är du skyldig att kostnadsfritt leverera hunden till tidigare ort varje gång uppfödaren ska använda hunden för tester, utställning, tävling eller avel.
Har du en tik, så är hon hos uppfödaren i minst 10 veckor i samband med valpning.
Om något bryts i avtalet kan det bli rättsliga påföljder och du kan mista hunden och/eller får betala skadestånd.
Du får förtroendet att förvalta uppfödarens bästa hundar. Så när fodervärdskapet är klart, står du ofta med en välmeriterad och vältestad hund som uppfödaren lagt mycket pengar och energi på.
Sköter du det bra, så har du en tacksam uppfödare och mentor.

Uppfödaren betalar utställningar denne ska på. Sen kan ni gemensamt bestämma vad som gäller om fodervärden vill ställa/tävla.


Fodervärdar är ofta mycket viktiga och mycket uppskattade av uppfödare. Vi uppfödare är så tacksamma för er som sköter våra hundar så fint!